На разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Условия за ползване

Условия за ползване и поверителност на уебсайта

„Ние“ и „Нашите“ по-долу се отнасят до „Bawso“ и всеки, който е на работа или работи от наше име.

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с правилата и условията за използване и нашата декларация за поверителност, изложена по-долу.

Правила и условия

1. Достъп до уебсайта и съдържанието

Информацията, предоставена на този уебсайт, по никакъв начин не е покана или препоръка за закупуване на представени продукти или услуги и трябва да потърсите подходящ независим съвет.

Ще се стремим да позволим непрекъснат достъп до този уебсайт, но достъпът до който и да е от този уебсайт може да бъде спрян, ограничен или прекратен по всяко време.

Ние не поемаме отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които този уебсайт има връзки.

2. Интелектуална собственост

Авторските права върху съдържанието на този уебсайт, дизайн, текст и графики, както и техният избор и подреждане принадлежат на нас или на доставчиците на такава информация. Всички права са запазени. Нито един от тези материали не може да бъде възпроизвеждан или разпространяван без нашето писмено разрешение. Можете обаче да изтеглите или отпечатате едно копие за собствено некомерсиално гледане офлайн.

Имената на продукти и компании, споменати на този уебсайт, може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

3. Изключения от отговорност

До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние се отказваме от всякакви гаранции и декларации (изрични или подразбиращи се) относно точността на всяка информация, съдържаща се на този уебсайт. Ние не гарантираме, че този уебсайт ще бъде без грешки и нито ще поеме отговорност за грешки или пропуски.

Поради естеството на електронното предаване на данни през интернет и броя на потребителите, от които данните се публикуват на този уебсайт, всякаква отговорност, която може да имаме за загуби или искове, произтичащи от невъзможност за достъп до този уебсайт или от каквито и да било използването на този уебсайт или разчитането на данните, предавани чрез този уебсайт, е изключено в най-пълната степен, разрешена от закона. В никакъв случай няма да носим отговорност за загуба на печалба, приходи, репутация, възможности, бизнес, очаквани спестявания или друга непряка или последваща загуба от всякакъв вид по договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или по друг начин, произтичащи от използването на този уебсайт, освен когато такава отговорност не може да бъде изключена от закона.

Ние не даваме никаква гаранция, че този уебсайт не съдържа вируси или нещо друго, което може да има вредно въздействие върху която и да е технология.

Всички предоставени връзки са предоставени за удобство на нашите потребители. Ние нямаме контрол, не поемаме отговорност и не правим никакви изявления относно точността или друг аспект на съдържанието/информацията, намерена или използвана при посещение на уебсайтове на трети страни. Предоставянето на връзка към уебсайт на трета страна не трябва да се счита за изрично или подразбиращо се одобрение от нас на каквото и да е съдържание/информация, продукти/услуги, които може да са достъпни за вас или чрез третата страна.

5. Приложимо право

Тези условия се уреждат и трябва да се тълкуват в съответствие с английското и уелското законодателство. Всички спорове са предмет на изключителната юрисдикция на английския и уелския съд.

Декларация за поверителност на уебсайта Тази декларация за поверителност се отнася за уебсайта(ите) на Bawso на адрес www.bawso.org.uk Ние приемаме сериозно поверителността на личните данни. Тази политика за поверителност обхваща събирането, обработването и другото използване на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните 2016/679 и Закона за защита на данните 2018, като за целта администратор на лични данни е Bawso. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с тази политика за поверителност и нейното приложение към вас. За целта сме регистрирани в Службата на Комисар по информация.

6. Информация, която събираме

Ние ще събираме лични данни на нашия по-горе уебсайт(ове) само ако са ни предоставени директно от вас, потребителят, и следователно са предоставени от вас с вашето съгласие. Ние също така използваме аналитични и статистически инструменти, които наблюдават подробности за вашите посещения на нашия уебсайт и ресурсите, до които имате достъп, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположение, уеб дневници и други данни за комуникация (но тези данни няма да ви идентифицират лично ).

Вашата информация за плащане (напр. данни за кредитна карта), предоставена, ако направите дарение чрез нашия уебсайт, не се получава или съхранява от нас. Тази информация се обработва сигурно и поверително от трети страни, обработващи плащания, които използваме. Ние няма да имаме достъп до тази информация по всяко време. Може да споделяме вашите лични данни с нашите обработващи плащания, но само с цел извършване на съответната платежна транзакция. На такива обработващи плащания е забранено да използват вашите лични данни, освен за да ни предоставят тези необходими платежни услуги, и от тях се изисква да поддържат поверителността на вашите лични данни и информация за плащане.

7. Използване, съхранение и разкриване на вашата информация

Можем да съхраняваме и обработваме тези лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни от 2018 г., но няма да прехвърляме, споделяме, продаваме, даваме под наем или даваме под наем вашите лични данни на трети страни

Информацията, която събираме и съхраняваме във връзка с вас, се използва основно, за да ни позволи да ви предоставяме нашите услуги. В допълнение, ние може да използваме информацията за цели, включително следното:

За да ви предоставим информация, поискана от нас, свързана с нашите услуги. За предоставяне на информация за други услуги, които смятаме, че може да представляват интерес за вас, когато сте се съгласили да получавате такава информация;

За да изпълним нашите договорни ангажименти, ако има такива, към вас;

За да ви уведомя за всякакви промени в нашия уебсайт, като подобрения или промени в услугата/продукта, които могат да повлияят на нашата услуга;

За подпомагане на защитата от измами и минимизиране на риска.

Моля, имайте предвид, че ние не разкриваме информация за идентифицирани лица на трети страни, но понякога можем да им предоставим обобщена статистическа информация за нашите посетители.

Като част от услугите, които ви се предлагат, например чрез нашия уебсайт, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в, но не и съхранявана в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), тъй като ние използваме отдалечени хостове на сървъри на уебсайтове, за да предоставим уебсайтът и някои аспекти на нашата услуга, които може да са базирани извън ЕИП, или да използват сървъри, базирани извън ЕИП – това обикновено е естеството на данните, съхранявани в „облака“. Прехвърляне на вашите лични данни може да се случи, ако някой от нашите сървъри се намира в държава извън ЕИП или някой от нашите доставчици на услуги се намира в страна извън ЕИП. Ако прехвърляме или съхраняваме вашите лични данни извън ЕИП по този начин, ние ще предприемем стъпки с цел да гарантираме, че правата ви на поверителност продължават да бъдат защитени, както е посочено в тази политика за поверителност и в съответствие със Закона за защита на данните от 1998 г. (2018 г. ). Ако използвате нашата услуга, докато сте извън ЕИП, вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън ЕИП, за да ви предоставим тези услуги.

Ние не използваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия или политически пристрастия, без вашето изрично съгласие.

В противен случай ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни само ако това се изисква от закона или в добросъвестното убеждение, че такова действие е необходимо за спазване на законовите изисквания или правния процес, обслужван на нас или на уебсайта.

Имате право да се откажете от нашата обработка на вашите лични данни за маркетингови цели, като се свържете с нас на адрес info@bawso.org.uk

8. Сигурност

Предаването на информация чрез интернет или имейл не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, докато ги предавате на нашия сайт; всяко подобно предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашите лични данни, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Когато сме ви дали (или където сте избрали) парола, за да имате достъп до определени части от нашия сайт, вие носите отговорност за запазването на тази парола поверителна. Трябва да изберете парола, която не е лесно за някой да отгатне.

Може да намерите връзки към уебсайтове на трети страни на нашия по-горе уебсайт(ове). Тези уебсайтове трябва да имат свои собствени политики за поверителност, които трябва да проверите. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за техните уебсайтове или политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

10. Бисквитки

Понякога може да събираме информация за вашия компютър за нашите услуги и да предоставяме статистическа информация относно използването на нашия уебсайт на нашите рекламодатели. Такава информация няма да ви идентифицира лично – това е статистическа информация за нашите посетители и тяхното използване на нашия сайт. Тези статистически данни не идентифицират никакви лични данни. По същия начин, както по-горе, ние може да събираме информация за вашата обща употреба на Интернет, като използваме файл с бисквитки. Когато се използват, тези бисквитки се изтеглят на вашия компютър автоматично. Този файл с бисквитки се съхранява на твърдия диск на вашия компютър, тъй като бисквитките съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на вашия компютър. Те ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услугата, която ви предоставяме. Всички компютри имат възможност да отхвърлят бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройката на вашия браузър, която ви позволява да откажете бисквитките. Моля, имайте предвид, че ако изберете да откажете бисквитките, може да нямате достъп до определени части от нашия уебсайт.

11. Достъп до информация

Законът за защита на личните данни от 2018 г. ви дава право на достъп до информация, съхранявана за вас от нас. Това право може да бъде упражнено от вас в съответствие със закона. Ако желаете да получите информация, която съхраняваме за вас, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу:

Изпратете имейл до: dataprotection@bawso.org.uk
Тел: 02920644633
Ръководител отдел Осигуряване на качество и съответствие,
Блок 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Промени в тази Политика

Можем да актуализираме тази политика за поверителност по всяко време, за да отразим промените в горепосочения(ите) уебсайт(ове) и отзивите на клиентите. Моля, редовно преглеждайте тази политика за поверителност, за да бъдете информирани за настоящата ни политика за поверителност