Galimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę

Naudojimo sąlygos

Svetainės naudojimo sąlygos ir privatumas

„Mes“ ir „Mūsų“ toliau reiškia „Bawso“ ir bet kurį asmenį, kuris dirba arba dirba mūsų vardu.

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate laikytis naudojimo sąlygų ir mūsų privatumo pareiškimo, pateikto toliau.

Taisyklės ir sąlygos

1. Prieiga prie svetainės ir turinio

Šioje svetainėje pateikta informacija jokiu būdu nėra kvietimas ar rekomendacija pirkti bet kokius siūlomus produktus ar paslaugas, todėl turėtumėte kreiptis į atitinkamą nepriklausomą patarimą.

Stengsimės užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie šios svetainės, tačiau prieiga prie šios svetainės gali būti sustabdyta, apribota arba nutraukta bet kuriuo metu.

Mes neprisiimame atsakomybės už kitų svetainių, į kurias yra nuorodų į šią svetainę, turinį.

2. Intelektinė nuosavybė

Autorių teisės į šios svetainės turinį, dizainą, tekstą ir grafiką bei jų pasirinkimą ir išdėstymą priklauso mums arba tokios informacijos teikėjams. Visos teisės saugomos. Jokia ši medžiaga negali būti atgaminta ar platinama be mūsų raštiško leidimo. Tačiau galite atsisiųsti arba atsispausdinti vieną kopiją savo nekomerciniam peržiūrai neprisijungus.

Šioje svetainėje minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

3. Atsakomybės pašalinimas

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, atsisakome visų garantijų ir pareiškimų (tiesioginių ar numanomų) dėl bet kokios šioje svetainėje pateiktos informacijos tikslumo. Mes negarantuojame, kad ši svetainė veiks be klaidų, ir neprisiimame atsakomybės už klaidas ar praleidimus.

Dėl elektroninio duomenų perdavimo internetu pobūdžio ir vartotojų, kurie skelbia duomenis šioje svetainėje, skaičiaus, galime turėti bet kokią atsakomybę už bet kokius nuostolius ar pretenzijas, kylančias dėl negalėjimo prisijungti prie šios svetainės arba naudojimasis šia svetaine arba pasitikėjimas duomenimis, perduodamais naudojant šią svetainę, yra draudžiamas, kiek tai leidžia įstatymai. Jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokį pelno, pajamų, prestižo, galimybių, verslo, numatomų santaupų praradimą ar kitokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, atsiradusius dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) ar kitaip dėl šios svetainės naudojimo, išskyrus atvejus, kai tokios atsakomybės negalima atmesti įstatymu.

Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad šioje svetainėje nėra virusų ar kitų dalykų, kurie gali turėti žalingą poveikį bet kuriai technologijai.

Visos pateiktos nuorodos pateikiamos mūsų vartotojų patogumui. Mes nekontroliuojame, neprisiimame jokios atsakomybės ir nepretenduojame į turinio / informacijos tikslumą ar bet kokį kitą aspektą, rastą ar naudojamą lankantis bet kurioje trečiųjų šalių svetainėje. Nuorodos į trečiosios šalies svetainę pateikimas neturėtų būti laikomas tiesioginiu ar numanomu bet kokio turinio/informacijos, produktų/paslaugų, kurie gali būti prieinami jums arba per trečiąją šalį, patvirtinimu.

5. Taikanti teisė

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir turi būti aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Bet kokie ginčai priklauso išimtinei Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai.

Svetainės privatumo pareiškimas Šis privatumo pareiškimas taikomas Bawso svetainei (-ėms) adresu www.bawso.org.uk Mes rimtai žiūrime į asmens duomenų privatumą. Ši privatumo politika apima asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir kitokį naudojimą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 ir 2018 m. duomenų apsaugos įstatymą, šiuo tikslu duomenų valdytojas yra Bawso. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate su šia privatumo politika ir jos taikymu jums. Šiuo tikslu esame užsiregistravę Informacijos komisaro biure.

6. Informacija, kurią renkame

Asmens duomenis pirmiau nurodytoje (-se) svetainėje (-ėse) rinksime tik tuo atveju, jei juos mums tiesiogiai pateiksite jūs, vartotojas, ir todėl juos pateikėte gavę jūsų sutikimą. Taip pat naudojame analitinius ir statistinius įrankius, kurie stebi išsamią jūsų apsilankymų mūsų svetainėje informaciją ir išteklius, kuriuos pasiekiate, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenis, vietos duomenis, tinklaraščius ir kitus komunikacijos duomenis (tačiau šie duomenys neatpažins jūsų asmens tapatybės). ).

Jūsų mokėjimo informacijos (pvz., kredito kortelės duomenų), pateiktos, jei paaukojate per mūsų svetainę, mes negauname ir nesaugome. Šią informaciją saugiai ir privačiai apdoroja mūsų naudojami trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojai. Mes bet kada neturėsime prieigos prie šios informacijos. Mes galime dalytis jūsų asmens duomenimis su savo mokėjimų tvarkytojais, tačiau tik tam, kad būtų atlikta atitinkama mokėjimo operacija. Tokiems mokėjimų tvarkytojams draudžiama naudoti Jūsų asmens duomenis, išskyrus šių būtinų mokėjimo paslaugų teikimą mums, ir jie privalo išlaikyti Jūsų asmens duomenų ir mokėjimo informacijos konfidencialumą.

7. Jūsų informacijos naudojimas, saugojimas ir atskleidimas

Galime laikyti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis pagal 2018 m. duomenų apsaugos įstatymą, bet neperduosime, nedalinsime, neparduosime, nuomosime ir neišnuomosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

Su jumis susijusi informacija, kurią mes renkame ir saugome, pirmiausia naudojama tam, kad galėtume teikti jums paslaugas. Be to, mes galime naudoti informaciją šiais tikslais, įskaitant:

Suteikti jums iš mūsų prašomą informaciją, susijusią su mūsų paslaugomis. Teikti informaciją apie kitas paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali jus domina, jei sutikote gauti tokią informaciją;

Vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, jei tokių yra, jums;

Pranešti apie bet kokius mūsų svetainės pakeitimus, tokius kaip patobulinimai ar paslaugos/produkto pakeitimai, kurie gali turėti įtakos mūsų paslaugai;

Norėdami padėti apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti riziką.

Informuojame, kad jokioms trečiosioms šalims neatskleidžiame informacijos apie identifikuojamus asmenis, tačiau kartais galime pateikti joms apibendrintą statistinę informaciją apie savo lankytojus.

Teikdami jums teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, per mūsų svetainę, informacija, kurią mums pateikiate, gali būti perkelta į šalis, kurios nėra Europos ekonominės erdvės (EEE), bet nesaugoma jose, nes mes naudojame nuotolinių svetainių serverių prieglobas, kad pateiktume svetainę ir kai kuriuos mūsų paslaugos aspektus, kurie gali būti teikiami už EEE ribų, arba naudoti serverius, esančius už EEE ribų – tai paprastai yra „debesyje“ saugomų duomenų pobūdis. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti, jei kuris nors iš mūsų serverių yra ne EEE šalyje arba vienas iš mūsų paslaugų teikėjų yra ne EEE šalyje. Jei tokiu būdu perduosime arba saugosime jūsų asmens duomenis už EEE ribų, imsimės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisės į privatumą ir toliau būtų apsaugotos, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje ir pagal 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymą (2018 m. ). Jei naudojatės mūsų paslauga, kai esate už EEE ribų, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už EEE ribų, kad būtų galima teikti jums šias paslaugas.

Mes nenaudojame ir neatskleidžiame jautrių asmens duomenų, tokių kaip rasė, religija ar politinės priklausomybės, be aiškaus jūsų sutikimo.

Priešingu atveju jūsų asmens duomenis tvarkysime, atskleisime arba dalinsimės tik tuo atveju, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba sąžiningai tikėdami, kad tokie veiksmai yra būtini, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų arba teisinio proceso, pateikto mums ar svetainėje.

Jūs turite teisę atsisakyti tvarkyti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais susisiekę su mumis el info@bawso.org.uk

8. Saugumas

Informacijos perdavimas internetu ar el. paštu nėra visiškai saugus. Nors padarysime viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti duomenų saugumo, kol perduodate juos į mūsų svetainę; bet koks toks perdavimas yra jūsų pačių rizika. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir apsaugos priemones, siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai.

Jei mes jums suteikėme (arba pasirinkote) slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti tam tikras mūsų svetainės dalis, jūs esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Turėtumėte pasirinkti slaptažodį, kurį kažkam nesunku atspėti.

Nuorodų į trečiųjų šalių svetaines galite rasti aukščiau esančioje (-se) svetainėje (-ėse). Šios svetainės turi turėti savo privatumo politiką, kurią turėtumėte patikrinti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jų svetaines ar politiką, nes jų nekontroliuojame.

10. Slapukai

Kartais galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį savo paslaugoms teikti ir reklamuotojams teikti statistinę informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine. Tokia informacija Jūsų neidentifikuos – tai statistiniai duomenys apie mūsų lankytojus ir jų naudojimąsi mūsų svetaine. Šie statistiniai duomenys neidentifikuoja jokių asmeninių duomenų. Panašiai, kaip ir aukščiau, mes galime rinkti informaciją apie jūsų bendrą naudojimąsi internetu naudodami slapukų failą. Kai naudojami, šie slapukai automatiškai atsisiunčiami į jūsų kompiuterį. Šis slapukų failas yra saugomas jūsų kompiuterio standžiajame diske, nes slapukuose yra informacija, kuri perkeliama į jūsų kompiuterio standųjį diską. Jie padeda mums tobulinti mūsų svetainę ir jums teikiamas paslaugas. Visi kompiuteriai turi galimybę atmesti slapukus. Tai galima padaryti naršyklėje suaktyvinus nustatymą, kuris leidžia atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite atmesti slapukus, jums gali nepavykti pasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių.

11. Prieiga prie informacijos

2018 m. Duomenų apsaugos įstatymas suteikia jums teisę susipažinti su mūsų turima informacija apie jus. Šia teise galite pasinaudoti pagal Įstatymą. Jei norite gauti mūsų turimą informaciją apie jus, susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštu: dataprotection@bawso.org.uk
Tel: 02920644633
Kokybės užtikrinimo ir atitikties skyriaus vadovas,
4 blokas, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Šios Politikos pakeitimai

Šią privatumo politiką galime bet kada atnaujinti, kad atspindėtų pirmiau nurodytos (-iųjų) svetainės (-ių) pakeitimus ir klientų atsiliepimus. Reguliariai peržiūrėkite šią privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie mūsų galiojančią privatumo politiką