ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้งานและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

“เรา” และ “ของเรา” ด้านล่างหมายถึง “Bawso” และใครก็ตามในการจ้างงานหรือทำงานในนามของเรา

การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหา

ข้อมูลที่ให้บนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่การเชิญหรือคำแนะนำในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอและคุณควรขอคำแนะนำอิสระที่เหมาะสม

เราจะพยายามอนุญาตการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง แต่การเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับ จำกัด หรือยุติได้ตลอดเวลา

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่เว็บไซต์นี้มีลิงก์

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การออกแบบ ข้อความและกราฟิก ตลอดจนการเลือกและการจัดวางเป็นของเราหรือผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาเดียวสำหรับการดูแบบออฟไลน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อยกเว้นความรับผิด

ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันและการรับรองทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ

เนื่องจากลักษณะของการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้ที่ข้อมูลถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ความรับผิดใด ๆ ที่เราอาจมีต่อความสูญเสียหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือจากใด ๆ การใช้เว็บไซต์นี้หรือการพึ่งพาข้อมูลที่ส่งโดยใช้เว็บไซต์นี้ ไม่รวมอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ ค่าความนิยม โอกาส ธุรกิจ เงินออมที่คาดการณ์ไว้ หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องอื่นๆ ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่นที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

เราไม่ให้การรับประกันใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลเสียต่อเทคโนโลยีใดๆ

ลิงก์ทั้งหมดที่มีให้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ของเรา เราไม่มีการควบคุม ไม่ใช้ความรับผิดชอบ และไม่รับรองความถูกต้องหรือแง่มุมอื่นใดของเนื้อหา/ข้อมูลที่พบหรือใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บทบัญญัติของลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจากเราสำหรับเนื้อหา/ข้อมูล ผลิตภัณฑ์/บริการใดๆ ที่อาจมีให้คุณหรือผ่านบุคคลที่สาม

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ ข้อพิพาทใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลอังกฤษและเวลส์

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Bawso ที่ www.bawso.org.uk เราถือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2016/679 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 2018 ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลคือ Bawso การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการประยุกต์ใช้กับคุณ เราลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลเพื่อการนี้

6. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ข้างต้นของเราก็ต่อเมื่อผู้ใช้ให้ไว้กับเราโดยตรง ดังนั้นจึงได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมือวิเคราะห์และสถิติที่ตรวจสอบรายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและทรัพยากรที่คุณเข้าถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ (แต่ข้อมูลนี้จะไม่ระบุถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัว ).

เราไม่ได้รับหรือจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) หากคุณบริจาคผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนั้นได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามที่เราใช้ เราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นเพื่อให้บริการชำระเงินที่จำเป็นแก่เรา และพวกเขาจำเป็นต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินของคุณ

7. การใช้ การจัดเก็บ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 2018 แต่เราจะไม่โอน แบ่งปัน ขาย ให้เช่าหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกใช้เป็นหลักเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอจากเราเกี่ยวกับบริการของเราแก่คุณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เรารู้สึกว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ โดยที่คุณยินยอมให้รับข้อมูลดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา (ถ้ามี) ต่อคุณ

เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา เช่น การปรับปรุงหรือบริการ/การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลต่อบริการของเรา

เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยง

โปรดทราบว่าเราไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ต่อบุคคลที่สามของเรา แต่ในบางครั้ง เราอาจให้ข้อมูลสถิติโดยรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชมของเราแก่พวกเขา

ส่วนหนึ่งของบริการที่นำเสนอแก่คุณ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราอาจถูกถ่ายโอนไปยังแต่ไม่ได้จัดเก็บในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เนื่องจากเราใช้โฮสต์เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ระยะไกลเพื่อให้บริการ เว็บไซต์และบางแง่มุมของบริการของเรา ซึ่งอาจอยู่นอก EEA หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอก EEA โดยทั่วไปแล้วจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน "คลาวด์" การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในประเทศนอก EEA หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของเราอยู่ในประเทศนอก EEA หากเราถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EEA ในลักษณะนี้ เราจะดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณยังคงได้รับการคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี 1998 (2018) ). หากคุณใช้บริการของเราในขณะที่คุณอยู่นอก EEA ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปนอก EEA เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่คุณ

เราไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

มิฉะนั้น เราจะประมวลผล เปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เราให้บริการหรือเว็บไซต์

คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเราที่ info@bawso.org.uk

8. ความปลอดภัย

การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมลไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้ในขณะที่คุณกำลังส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา การส่งสัญญาณดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือที่ที่คุณเลือก) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้เป็นความลับ คุณควรเลือกรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ใครคาดเดาได้ง่าย

คุณอาจพบลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์ด้านบนของเรา เว็บไซต์เหล่านี้ควรมีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งคุณควรตรวจสอบ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือนโยบายของพวกเขาใด ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมได้

10. คุกกี้

ในบางครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับบริการของเรา และเพื่อให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราแก่ผู้โฆษณาของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว – มันเป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลสถิตินี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ ในทำนองเดียวกัน เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปของคุณโดยใช้ไฟล์คุกกี้ เมื่อใช้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ไฟล์คุกกี้นี้จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งเหล่านี้ช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้คุณ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้

11. การเข้าถึงข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 2018 ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตามกฎหมาย หากคุณต้องการรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง:

ส่งอีเมลไปที่: dataprotection@bawso.org.uk
โทร : 02920644633
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการปฏิบัติตาม
หน่วยที่ 4 โซเวอเรนคีย์
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ด้านบนและความคิดเห็นของลูกค้า โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของเรา