Ziedojiet tūlīt

Pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

Lietošanas noteikumi

Vietnes lietošanas noteikumi un konfidencialitāte

“Mēs” un “Mūsu” tālāk attiecas uz “Bawso” un ikvienu mūsu darbinieku vai strādā mūsu vārdā.

Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot lietošanas noteikumus un nosacījumus un mūsu privātuma paziņojumu, kas izklāstīts tālāk.

Noteikumi un nosacījumi

1. Piekļuve vietnei un saturam

Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija nekādā veidā nav aicinājums vai ieteikums iegādāties piedāvātos produktus vai pakalpojumus, un jums ir jāmeklē atbilstošs neatkarīgs padoms.

Mēs centīsimies nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi šai vietnei, taču jebkura piekļuve šai vietnei var tikt apturēta, ierobežota vai pārtraukta jebkurā laikā.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par citu vietņu saturu, uz kurām ir saites uz šo vietni.

2. Intelektuālais īpašums

Autortiesības uz šīs vietnes saturu, dizainu, tekstu un grafiku, kā arī to izvēli un izkārtojumu pieder mums vai šādas informācijas sniedzējiem. Visas tiesības paturētas. Nevienu no šī materiāla nedrīkst reproducēt vai izplatīt bez mūsu rakstiskas atļaujas. Tomēr jūs varat lejupielādēt vai izdrukāt vienu kopiju savai nekomerciālai apskatei bezsaistē.

Šajā tīmekļa vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

3. Atbildības izslēgšana

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs atsakāmies no jebkādām garantijām un apliecinājumiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešā vai netiešā veidā) attiecībā uz jebkādas šajā vietnē ietvertās informācijas precizitāti. Mēs negarantējam, ka šī vietne darbosies bez defektiem, un mēs arī neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaidumiem.

Ņemot vērā datu elektroniskās pārraides raksturu internetā un to lietotāju skaitu, kuri datus ievieto šajā tīmekļa vietnē, mēs varam būt atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai prasībām, kas izriet no nespējas piekļūt šai vietnei vai šīs vietnes izmantošana vai paļaušanās uz datiem, kas pārsūtīti, izmantojot šo vietni, ir izslēgta, ciktāl tas ir atļauts ar likumu. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par peļņas, ieņēmumu, nemateriālās vērtības, iespēju, uzņēmējdarbības, paredzamo ietaupījumu vai citiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem līgumā, deliktā (tostarp nolaidības dēļ) vai citādi, kas izriet no šīs vietnes izmantošanas, izņemot gadījumus, kad šādu atbildību nevar izslēgt ar likumu.

Mēs nesniedzam nekādu garantiju, ka šī vietne ir brīva no vīrusiem vai jebko citu, kas var kaitīgi ietekmēt jebkuru tehnoloģiju.

Visas pieejamās saites tiek nodrošinātas mūsu lietotāju ērtībām. Mēs nekontrolējam, neuzņemamies nekādu atbildību un neuzņemamies nekādus apgalvojumus par atrastā vai izmantotā satura/informācijas precizitāti vai jebkuru citu aspektu, apmeklējot kādu no trešās puses vietni. Saites uz trešās puses tīmekļa vietni nodrošināšana nav jāuzskata par tiešu vai netiešu mūsu apstiprinājumu jebkuram saturam/informācijai, produktiem/pakalpojumiem, kas var būt pieejami jums vai ar trešās puses starpniecību.

5. Vadošais likums

Šos noteikumus un nosacījumus regulē un tie ir jāinterpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem. Jebkuri strīdi ir pakļauti ekskluzīvai Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcijai.

Paziņojums par vietnes konfidencialitāti Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Bawso vietni(-ēm) vietnē www.bawso.org.uk Mēs nopietni uztveram personas datu privātumu. Šī privātuma politika attiecas uz personas datu vākšanu, apstrādi un citu izmantošanu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 un 2018. gada Datu aizsardzības likumu, šim nolūkam datu pārzinis ir Bawso. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šai privātuma politikai un tās piemērošanai jums. Šim nolūkam esam reģistrēti Informācijas komisāra birojā.

6. Informācija, ko mēs apkopojam

Mēs apkoposim personas datus mūsu iepriekš minētajā(-ās) vietnē(-ēs) tikai tad, ja tos mums tieši sniedzat jūs, lietotājs, un tādēļ tos sniedzāt ar jūsu piekrišanu. Mēs izmantojam arī analītiskos un statistikas rīkus, kas pārrauga informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu vietnē un resursiem, kuriem jūs piekļūstat, tostarp, bet ne tikai, trafika dati, atrašanās vietas dati, tīmekļa emuāri un citi saziņas dati (taču šie dati neidentificē jūs personīgi ).

Mēs nesaņemam un nesaglabājam jūsu maksājuma informāciju (piemēram, kredītkartes datus), kas tiek sniegta, ja veicat ziedojumu, izmantojot mūsu vietni. Šo informāciju droši un privāti apstrādā mūsu izmantotie trešo pušu maksājumu apstrādātāji. Mēs nekad nevarēsim piekļūt šai informācijai. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu maksājumu apstrādātājiem, taču tikai ar mērķi pabeigt attiecīgo maksājuma darījumu. Šādiem maksājumu apstrādātājiem ir aizliegts izmantot jūsu personas datus, izņemot, lai sniegtu mums šos nepieciešamos maksājumu pakalpojumus, un tiem ir pienākums saglabāt jūsu personas datu un maksājumu informācijas konfidencialitāti.

7. Jūsu informācijas izmantošana, uzglabāšana un izpaušana

Mēs varam glabāt un apstrādāt šos personas datus saskaņā ar 2018. gada Datu aizsardzības likumu, taču mēs nenodosim, nedalīsimies, nepārdosim, neiznomāsim un neiznomāsim jūsu personas datus trešajām personām.

Informācija, ko mēs apkopojam un uzglabājam saistībā ar jums, galvenokārt tiek izmantota, lai mēs varētu sniegt jums pakalpojumus. Turklāt mēs varam izmantot šo informāciju mērķiem, tostarp šādiem:

Lai sniegtu jums no mums pieprasīto informāciju saistībā ar mūsu pakalpojumiem. Lai sniegtu informāciju par citiem pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt, ja esat piekritis šādas informācijas saņemšanai;

Lai izpildītu mūsu līgumsaistības, ja tādas ir, pret jums;

Lai informētu jūs par jebkādām izmaiņām mūsu vietnē, piemēram, uzlabojumiem vai pakalpojuma/produkta izmaiņām, kas var ietekmēt mūsu pakalpojumu;

Lai palīdzētu aizsargāt pret krāpšanu un samazinātu risku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs savām trešajām pusēm neizpaužam informāciju par identificējamām personām, taču dažkārt varam sniegt tām apkopotu statistikas informāciju par mūsu apmeklētājiem.

Kā daļa no jums piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, informācija, kuru jūs mums sniedzat, var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), bet netiek glabāta valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), jo mēs izmantojam attālo vietņu serveru resursdatorus, lai nodrošinātu vietne un daži mūsu pakalpojuma aspekti, kas var būt izvietoti ārpus EEZ, vai tiek izmantoti serveri, kas atrodas ārpus EEZ — tas parasti ir “mākonī” glabāto datu būtība. Jūsu personas datu pārsūtīšana var notikt, ja kāds no mūsu serveriem atrodas valstī ārpus EEZ vai kāds no mūsu pakalpojumu sniedzējiem atrodas valstī ārpus EEZ. Ja mēs šādā veidā pārsūtīsim vai uzglabāsim jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu tiesības uz privātumu joprojām tiek aizsargātas, kā norādīts šajā privātuma politikā un saskaņā ar 1998. gada datu aizsardzības likumu (2018. ). Ja izmantojat mūsu pakalpojumu, atrodoties ārpus EEZ, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti ārpus EEZ, lai nodrošinātu jums šos pakalpojumus.

Mēs neizmantojam un neizpaužam sensitīvus personas datus, piemēram, rasi, reliģiju vai politisko piederību bez jūsu nepārprotamas piekrišanas.

Pretējā gadījumā mēs apstrādāsim, izpaudīsim vai kopīgosim jūsu personas datus tikai tad, ja to pieprasa tiesību akti vai godprātīgi uzskatot, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās prasības vai juridisko procesu, kas tiek nodrošināts mums vai vietnē.

Jums ir tiesības atteikties no jūsu personas datu apstrādes mārketinga nolūkos, sazinoties ar mums pa e-pastu info@bawso.org.uk

8. Drošība

Informācijas pārsūtīšana, izmantojot internetu vai e-pastu, nav pilnībā droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kamēr jūs tos pārsūtāt uz mūsu vietni; jebkura šāda pārraide notiek uz jūsu risku. Kad būsim saņēmuši jūsu personas datus, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības līdzekļus, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.

Ja mēs esam jums piešķīruši (vai ja esat izvēlējies) paroli, lai jūs varētu piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitāti. Jums jāizvēlas parole, kuru kādam nav viegli uzminēt.

Jūs varat atrast saites uz trešo pušu vietnēm mūsu iepriekš minētajā(-ās) vietnē(-ēs). Šīm vietnēm ir jābūt savām privātuma politikām, kuras jums vajadzētu pārbaudīt. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par viņu vietnēm vai politikām, jo mums nav nekādas kontroles pār tām.

10. Cepumi

Reizēm mēs varam apkopot informāciju par jūsu datoru, lai sniegtu mūsu pakalpojumus un sniegtu mūsu reklāmdevējiem statistikas informāciju par mūsu vietnes izmantošanu. Šāda informācija jūs neidentificēs – tie ir statistikas dati par mūsu apmeklētājiem un to, kā viņi izmanto mūsu vietni. Šie statistikas dati neidentificē nekādu personas informāciju. Tāpat kā iepriekš, mēs varam apkopot informāciju par jūsu vispārējo interneta lietošanu, izmantojot sīkfailu. Ja šīs sīkdatnes tiek izmantotas, tās tiek automātiski lejupielādētas jūsu datorā. Šis sīkfailu fails tiek saglabāts jūsu datora cietajā diskā, jo sīkfaili satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz jūsu datora cieto disku. Tie palīdz mums uzlabot mūsu vietni un pakalpojumu, ko mēs jums sniedzam. Visiem datoriem ir iespēja noraidīt sīkfailus. To var izdarīt, aktivizējot iestatījumu savā pārlūkprogrammā, kas ļauj noraidīt sīkfailus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izvēlēsities atteikt sīkfailus, jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām.

11. Informācijas pieejamība

2018. gada Datu aizsardzības likums dod jums tiesības piekļūt informācijai, kas mums ir par jums. Šīs tiesības jūs varat izmantot saskaņā ar likumu. Ja vēlaties saņemt mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju:

E-pasts uz: dataprotection@bawso.org.uk
Tālr. 02920644633
Kvalitātes nodrošināšanas un atbilstības nodaļas vadītājs,
4. vienība, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Izmaiņas šajā politikā

Mēs varam atjaunināt šo privātuma politiku jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas iepriekš minētajā(-ās) vietnē(-ēs) un klientu atsauksmes. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo privātuma politiku, lai saņemtu informāciju par mūsu pašreizējo privātuma politiku