Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Tập huấn

Dịch vụ đào tạo của Bawso cung cấp đào tạo nội bộ cho nhân viên và tình nguyện viên của Bawso nhằm theo đuổi các dịch vụ được cải thiện và phát triển nghề nghiệp. Chương trình đào tạo của chúng tôi được CPD công nhận và cung cấp chương trình đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức của các chuyên gia và người hành nghề trong chính phủ, các cơ quan theo luật định và trong các tổ chức thuộc lĩnh vực thứ ba. Bawso đào tạo nhân viên trong Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, nhân viên NHS, Bác sĩ đa khoa, Nhân viên xã hội, Giáo viên và Công chức.

Bawso cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực sau:

  • Lạm dụng gia đình từ góc độ người da đen và trẻ vị thành niên
  • Hiểu bạo lực dựa trên danh dự
  • Tìm hiểu về việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ
  • Hiểu về hôn nhân cưỡng bức
  • Tìm hiểu các thực hành văn hóa độc hại
  • Xác định chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người
  • Hỗ trợ nạn nhân mà không cần đến công quỹ
  • Đa dạng văn hóa - ý nghĩa và giá trị

Đào tạo riêng và phù hợp

Chúng tôi đào tạo theo yêu cầu của khách hàng. Nếu bạn quan tâm muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới.

Liên hệ chúng tôi