Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Nghiên cứu và xuất bản

Những phát hiện từ báo cáo nghiên cứu về hôn nhân cưỡng bức của Bawso  

Hôn nhân cưỡng bức ảnh hưởng đến hơn 15,4 triệu người trên toàn thế giới, trong đó 88% là phụ nữ và trẻ em gái. Tục lệ này giới hạn những lựa chọn của phụ nữ trong cuộc sống, quy định người mà họ nên kết hôn, những người bạn mà họ kết giao và những lựa chọn khác trong cuộc sống. Hôn nhân cưỡng bức là một hình thức lạm dụng đối với phụ nữ và trẻ em gái và phải được coi là một tội ác.  

Để giải quyết vấn đề hôn nhân cưỡng ép và Lạm dụng dựa trên danh dự (HBA) thường gắn liền với hôn nhân, cần hiểu rõ hơn về quy mô của hành vi này và các yếu tố góp phần vào hành vi đó. Với tư cách là một tổ chức hỗ trợ các nạn nhân và những người sống sót sau hôn nhân cưỡng bức và HBA, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu nhằm đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các hệ tư tưởng góp phần dẫn đến hôn nhân cưỡng bức và HBV. Nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Báo cáo được đưa ra vào tháng 10 năm 2023 bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xã hội và Chánh văn phòng, Jane Hutt (Chính phủ xứ Wales).  

Khuyến nghị chính từ nghiên cứu này là các cơ quan hỗ trợ cần thiết lập một hệ thống hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối cho những người sống sót, kể từ thời điểm xảy ra sự cố được báo cáo cho đến thời điểm người sống sót không còn cần hỗ trợ trực tiếp bất kể lý do gì. tình trạng nhập cư của họ.   

Để biết những phát hiện chi tiết và đề xuất từ báo cáo, hãy nhấp vào liên kết tại đây để đến báo cáo đầy đủ và liên kết đến báo cáo tóm tắt.