Wybierz swój język

0800 7318147

Walia dla Afryki

W Walii Bawso łączy społeczności w (diasporze) ze społecznościami kenijskimi, Somalią i Sudanem oraz dociera do Etiopii, aby stworzyć repozytorium wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. Jest to program edukacyjny, który gromadzi kobiety i dziewczęta w Walii, aby prowadzić szczere rozmowy na temat przemocy ze względu na płeć zarówno w Walii, jak iw Afryce oraz szukać rozwiązań opartych na społeczności, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Nauka obejmuje również tworzenie świadomości w kwestiach, kulturze, religii, które w większości przypadków są wykorzystywane do kontrolowania i wykorzystywania kobiet i dziewcząt.

Pracujemy również z młodymi ludźmi, aby móc zidentyfikować agresywne relacje, relacje, w których partnerzy stosują wobec nich przymusową kontrolę, zachęcając młode kobiety do rozmowy z kimś i nie milczenia.

Zachęcamy młodych ludzi do rzucania wyzwania kulturom, które są wsteczne i działają przeciwko swoim prawom człowieka.

To see the great work Bawso is doing, click here.

© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590