Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Wales untuk Afrika

Di Wales, Bawso menghubungkan komuniti di (diaspora) dengan komuniti Kenya, Somalia dan Sudan dan menghubungi Ethiopia untuk mencipta repositori pembelajaran dan perkongsian pengalaman. Ini ialah program pembelajaran yang menghimpunkan wanita dan gadis di Wales untuk mengadakan perbualan terang-terangan mengenai keganasan berasaskan jantina di Wales dan Afrika serta mencari penyelesaian berasaskan komuniti untuk menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Pembelajaran juga termasuk mewujudkan kesedaran tentang isu, budaya, agama yang dalam kebanyakan kes digunakan untuk mengawal dan mendera wanita dan gadis.

Kami juga bekerjasama dengan golongan muda untuk dapat mengenal pasti perhubungan yang kesat, perhubungan di mana rakan kongsi menggunakan kawalan paksaan terhadap mereka, menggalakkan wanita muda bercakap dengan seseorang dan tidak berdiam diri.

Kami menggalakkan golongan muda untuk mencabar budaya yang mundur dan menentang hak asasi manusia mereka.

To see the great work Bawso is doing, click here.

© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590