Wybierz swój język

0800 7318147

Uczynić Walię bezpieczniejszym miejscem dla kobiet

Today Welsh Government is launching their second Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) National Strategy. It will cover the period to the end of the current administration in 2026. It is marked by a commitment to tackle cause as well as effect.

Strategia ta jest okazją dla rządu walijskiego i jego partnerów z sektora publicznego, prywatnego i trzeciego do podjęcia działań w celu bezpośredniego zwalczania przemocy mężczyzn, nierówności płci i mizoginii.

Delivery of the VAWDASV strategy will be overseen by the new National Partnership Board, with partners across Wales sharing ownership of the actions. The strategy seeks to end VAWDASV by taking a multi-agency and multi-disciplinary approach, with agencies across Wales all working together.

The strategy sets out our vision to make Wales the safest place in Europe to be a woman.

Strategia dostępna jest pod adresem:

https://gov.wales/violence-against-women-domestic-abuse-and-sexual-violence-strategy-2022-2026

Oświadczenie pisemne:

Publikacja Narodowej Strategii Przemocy wobec Kobiet, Przemocy Domowej i Przemocy Seksualnej 2022-2026 (24 maja 2022)

© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590