Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Projekt Bawso – Sebei

Z radością ogłaszamy nowy projekt będący partnerstwem Walii i Ugandy. Otrzymaliśmy fundusze od rządu walijskiego administrowanego przez Wales Council for Voluntary Action (WCVA) w ramach programu Wales for Africa na współpracę z Sebei Community Empowerment Project w Ugandzie w celu zwalczania praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Celem projektu jest przyczynienie się do eliminacji okaleczania żeńskich narządów płciowych w regionie Sebei we wschodniej Ugandzie poprzez edukację społeczności i podnoszenie świadomości. Korzyści obejmują utworzenie zespołu rzeczników społecznych, w skład którego wchodzą szkoły, tradycyjnie wyszkolone położne (tradycyjne położne) i liderzy opinii, którzy będą przewodzić projektowi i zarządzać jego wynikami.

Ogólnym rezultatem projektu jest ograniczenie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG), co obejmuje okaleczanie żeńskich narządów płciowych, zmianę postaw i pewność siebie, dzięki której można rzucić wyzwanie szkodliwym praktykom kulturowym. Efektem długoterminowym jest zmniejszenie liczby FGM w regionie Sebei o 55% w ciągu 10 lat.

Projekt przyczyni się do wprowadzenia ustawy o dobrostanie przyszłych pokoleń z 2015 r., poprzez wyposażenie nauczycieli w Walii w informacje i wiedzę niezbędną do identyfikacji dziewcząt zagrożonych okaleczeniem żeńskich narządów płciowych oraz zajęcia się kwestiami ochrony młodych dziewcząt z BME. Wzmocni także rolę Bawso w świadczeniu usług w całej Walii w celu wsparcia kobiet ze społeczności BME i stworzy możliwości uczenia się między Walią a Ugandą.


„Z radością ogłaszam, że Bawso zabezpieczył finansowanie w ramach programu rządu walijskiego dotyczącego Walii i Afryki, umożliwiając organizacjom w Walii podejmowanie projektów zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Współpraca ta może przynieść znaczne korzyści zarówno Walii, jak i Afryce.
 
Nasza przełomowa inicjatywa, projekt Bawso-Sebei, ma wywrzeć znaczący wpływ na wykorzenienie okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM) w regionie Sebei w Ugandzie. Poprzez strategiczne partnerstwa z lokalnymi grupami społeczności i szkołami naszym celem jest osiągnięcie niezwykłej redukcji liczby FGM w ciągu następnej dekady.
 
Wspólnie angażujemy się we wspieranie pozytywnych zmian i przyczynianie się do tworzenia bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata”.

– Tina Fahm, Dyrektor naczelny Bawso

Udział: