Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Galeri

Berikut ialah beberapa imej yang menunjukkan kerja hebat yang dilakukan Bawso di Afrika dan orang yang kami bantu.

© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590