Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Oriel

Dyma rai delweddau sy'n dangos y gwaith gwych mae Bawso yn ei wneud yn Affrica a'r bobl rydyn ni'n eu helpu.

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590