Vyberte si jazyk

0800 7318147

Nútená migrácia a sexuálne a rodovo podmienené násilie

Zistenia z projektu Sereda vo Walese.

Projekt SEREDA sa snažil pochopiť povahu a výskyt SGBV, ktorý zažívajú nútení migranti žijúci v krajinách útočišťa. Ich správa načrtáva zistenia rozhovorov SEREDA vo Walese so zameraním na kontext waleskej politiky a na to, ako by mohli byť obete SGBV lepšie chránené a podporované v tomto kontexte.

© Bawso 2022 | Číslo charitatívnej komisie: 1084854 | Číslo spoločnosti: 03152590