Wybierz swój język

0800 7318147

Szkolenie

Aby zmniejszyć bariery, na jakie napotykają ofiary BME w dostępie do ustawowych świadczeń, szkolimy praktyków w zakresie potrzeb i doświadczeń kobiet BME oraz współpracujemy ze społecznościami BME w Walii, aby rzucić wyzwanie szkodliwym tradycyjnym praktykom i zmienić postawy, które pozwalają na kontynuowanie nadużyć i ich nieujawnianie. 

Osoby pochodzące z mniejszości etnicznych często zgłaszają brak zrozumienia ich potrzeb przez służby ustawowe i wolontariackie. Doświadczają również uprzedzeń i postaw oceniających. Jednocześnie profesjonaliści mówią nam, że muszą rozumieć specyficzne potrzeby klientów BME i dysponować odpowiednimi narzędziami, które ich wspierają. 

Zróżnicowana baza kadrowa Bawso jest zasobem nie tylko pod względem zapewniania punktów wspólnych i identyfikacji z odbiorcami usług, ale także pod względem szerokiego zakresu wiedzy dzielonej między współpracownikami o różnym pochodzeniu etnicznym, religijnym i zawodowym. Wielu pracowników rozwinęło szerokie bazy umiejętności i posiada liczne kompetencje kulturowe.

Nasi Pracownicy i Ocaleni od ponad 25 lat co roku organizują szkolenia dla profesjonalistów, w tym Służby Socjalnej, Zdrowia, Edukacji, Straży Pożarnej i Ratownictwa, Policji, Bezdomności, organizacji trzeciego sektora.

Prowadzimy szkolenia z:

  • Przemoc domowa z perspektywy BME
  • Toksyczne trio
  • Nadużycie oparte na honorze
  • Małżeństwo z przymusu
  • Okaleczania żeńskich narządów płciowych
  • Różnorodność kulturowa
  • Szkodliwe praktyki kulturowe
  • Współczesne niewolnictwo Handel ludźmi
  • Brak uciekania się do funduszy publicznych

Skontaktuj się z nami

© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590