Wybierz swój język

0800 7318147

Rzecznictwo społeczności

Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet z BME mieszkających w Walii, które są ofiarami wszelkich form nadużyć i przemocy oraz stoją w obliczu dodatkowych i wyjątkowych wyzwań wynikających z pandemii COVID-19 i „blokady”. Ten projekt w całej Walii jest finansowany przez National Lottery Community Fund. 

W przeszłości kobiety z BME, które są ofiarami nadużyć i przemocy, korzystały z nielicznych dostępnych możliwości, aby rozmawiać ze sobą, wspierać się nawzajem i szukać pomocy. Podróże do i ze szkoły, wizyty w przychodniach zdrowia, u lekarza pierwszego kontaktu i w sklepach zawsze były ważnymi momentami, w których można było uzyskać informacje, porady i wsparcie od sympatycznych członków rodziny, przyjaciół i pracowników. Nauczyciele, pielęgniarki środowiskowe i personel medyczny, którzy mają kontakt z ofiarami, mogą dokonać skierowania, jeśli zidentyfikują możliwość nadużycia.  

Ujawnienie nadużyć zawsze było bardzo trudne dla kobiet z BME i jest zawsze omawiane i potwierdzane ustnie z bardzo zaufanymi osobami. Ujawnienie rzadko jest pisane lub dokonywane online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub przy użyciu komputera lub smartfona. Kiedy ofiara dzwoni na całodobową infolinię Bawso, nawiązanie kontaktu z pracownikiem Bawso z tej samej społeczności BME, który mówi tym samym językiem, wymaga czasu, a często wielu telefonów, aby umożliwić ujawnienie i skierowanie aktywowany.   

Adwokaci społeczności podejmą się szeregu zadań. Oni będą: 

  • Współpracuj z liderami społeczności BME, grupami, sieciami i aktywistami, aby zidentyfikować ofiary VAWDASV
  • Nawiąż bezpieczne kontakty z ofiarami, aby umożliwić im otrzymanie wsparcia i wskazówek oraz w razie potrzeby zapewnić interwencję w sytuacjach kryzysowych
  • Odpowiadaj na samodzielne odesłania i polecenia od znajomych lub rodziny oraz lokalnych służb wsparcia
  • Pracuj z ofiarami, aby pomóc im zdobyć umiejętności niezbędne do korzystania ze smartfonów i platform internetowych w celu utrzymania komunikacji z Bawso oraz uzyskania dostępu do informacji i usług
  • Nawiąż i rozwiń bliskie, oparte na współpracy relacje robocze z lokalnymi grupami społeczności BME, pracującymi z młodymi, starszymi i innymi częściami społeczności
  • Inicjowanie i udział w dyskusjach grupowych i dialogach w społecznościach BME na temat przemocy wobec kobiet oraz charakteru i dostępności usług Bawso
  • Zidentyfikuj i wykorzystaj lokalne wzorce komunikacji w społeczności, aby podnieść świadomość na temat przemocy wobec kobiet i usług Bawso
© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590