Wybierz swój język

0800 7318147

Strategia VAWDASV

Rząd Walii ogłosił swoją drugą krajową strategię dotyczącą przemocy wobec kobiet, przemocy domowej i przemocy seksualnej (VAWDASV). Obejmuje okres do końca obecnej administracji w 2026 r. Charakteryzuje się zaangażowaniem w zwalczanie przyczyn i skutków.

Strategia ta jest okazją dla rządu walijskiego i jego partnerów z sektora publicznego, prywatnego i trzeciego do podjęcia działań w celu bezpośredniego zwalczania przemocy mężczyzn, nierówności płci i mizoginii.

Realizacja strategii VAWDASV jest nadzorowana przez nową Narodową Radę Partnerską, a partnerzy z całej Walii dzielą własność działań. Strategia ma na celu zakończenie VAWDASV poprzez przyjęcie wieloagencyjnego i multidyscyplinarnego podejścia, z agencjami w całej Walii, które współpracują ze sobą.

Strategia określa ich wizję uczynienia Walii najbezpieczniejszym miejscem w Europie dla bycia kobietą.

Strategia dostępna jest pod adresem:

https:///gov.wales/violence-against-women-domestic-abuse-and-sexual-violence-strategy-2022-2026

Oświadczenie pisemne:

Publikacja Narodowej Strategii Przemocy wobec Kobiet, Przemocy Domowej i Przemocy Seksualnej 2022-2026 (24 maja 2022)

© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590