Wybierz swój język

0800 7318147

Przymusowa migracja oraz przemoc seksualna i ze względu na płeć

Wyniki projektu Sereda w Walii.

Projekt SEREDA miał na celu zrozumienie charakteru i częstotliwości występowania SGBV, jakich doświadczają przymusowi migranci mieszkający w krajach schronienia. Ich raport przedstawia wnioski z wywiadów SEREDA w Walii, koncentrując się na kontekście polityki walijskiej oraz na tym, jak osoby, które przeżyły SGBV, mogą być lepiej chronione i wspierane w tym kontekście.

© Bawso 2022 | Komisja Charytatywna nr: 1084854 | Numer firmy: 03152590