Dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Bridgend Soroptimists przekazują datki na rzecz Bawso

10 kwietnia 2024 r

Soroptimist International Bridgend and District przekazało firmie Bawso czek na kwotę 1550 funtów na pokrycie najpilniejszych potrzeb użytkowników Usługi wspieranych przez Bawso. Użytkownicy usług przeznaczą te pieniądze na zakup żywności dla dzieci, której cena gwałtownie wzrosła, oraz na zaspokojenie innych potrzeb, w tym ubranek dla dzieci oraz dodatkowego wsparcia w postaci żywności i kosmetyków. Bawso jest wdzięczny Soroptymiście, który wspierał nas przez te lata. 

Udział: