ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਖੋਜ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਖੋਜ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਵੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 19. ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ: