आफ्नो भाषा छान्नुहोस्

0800 7318147

जबरजस्ती बसाइँसराइ र यौन तथा लैङ्गिक हिंसा

वेल्स मा Sereda परियोजना बाट निष्कर्ष।

SEREDA परियोजनाले शरणार्थी देशहरूमा बसोबास गर्ने बाध्य आप्रवासीहरूले अनुभव गरेको SGBV को प्रकृति र घटनाहरू बुझ्न खोजेको थियो। तिनीहरूको प्रतिवेदनले वेल्स नीति सन्दर्भमा केन्द्रित वेल्समा SEREDA अन्तर्वार्ताका निष्कर्षहरू र यस सन्दर्भमा कसरी SGBV बाँचेकाहरूलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित र समर्थन गर्न सकिन्छ भनेर रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ।

© बावसो २०२२ | परोपकारी आयोग नम्बर: 1084854 | कम्पनी नम्बर: ०३१५२५९०