Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Apa yang Bawso buat?

Di Wales, Bawso menghubungkan komuniti di (diaspora) dengan komuniti Kenya, Somalia dan Sudan dan menghubungi Ethiopia untuk mencipta repositori pembelajaran dan perkongsian pengalaman. Ini ialah program pembelajaran yang menghimpunkan wanita dan gadis di Wales untuk mengadakan perbualan terang-terangan mengenai keganasan berasaskan jantina di Wales dan Afrika serta mencari penyelesaian berasaskan komuniti untuk menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Pembelajaran juga termasuk mewujudkan kesedaran tentang isu, budaya, agama yang dalam kebanyakan kes digunakan untuk mengawal dan mendera wanita dan gadis.

Kami juga bekerjasama dengan golongan muda untuk dapat mengenal pasti perhubungan yang kesat, perhubungan di mana rakan kongsi menggunakan kawalan paksaan terhadap mereka, menggalakkan wanita muda bercakap dengan seseorang dan tidak berdiam diri.

Kami menggalakkan golongan muda untuk mencabar budaya yang mundur dan menentang hak asasi manusia mereka.

Budaya telah digunakan oleh masyarakat selama berabad-abad untuk mengawal tubuh wanita dan terus menundukkan wanita kepada bentuk keganasan. Meminjam petikan daripada Malal Yousafzai atas alasan menggunakan budaya, dia berkata demikian "Kita tidak sepatutnya menjadi pengikut tradisi yang bertentangan dengan hak asasi manusia, kita adalah manusia, dan kita membuat tradisi."

Bawso terus bekerjasama dengan klinik FGM yang berpangkalan di rumah sakit Cardiff untuk memastikan mangsa FGM boleh menerima perkhidmatan penting, sokongan psikososial dan sokongan tambahan seperti yang dikenal pasti oleh mangsa yang terselamat. Bawso memainkan peranan penting dalam melobi Kerajaan Wales untuk membuka klinik FGM di Cardiff untuk menawarkan pembedahan pemulihan kepada wanita yang memerlukannya. Sebelum itu (2018), wanita dalam perjalanan ke Bristol untuk mendapatkan rawatan dari klinik FGM. Ini adalah salah satu pencapaian Bawso dalam menerajui hak wanita mangsa FGM antara sokongan lain yang kami berikan kepada individu dan keluarga mereka.

Bawso menyampaikan latihan mengenai FGM kepada agensi berkanun dan badan amal tentang pelbagai jenis FGM, cara mengenal pasti wanita dan gadis yang berisiko FGM atau mereka yang hidup dengan FGM dan cara menyokong mereka.

Objektif latihan adalah untuk membolehkan pelajar:

  • Memahami dan mentakrifkan Cacatan Alat Kelamin Wanita
  • Untuk mengenal pasti pelbagai jenis FGM
  • Untuk mengenali implikasi kesihatan jangka panjang/pendek
  • Untuk melihat motif di sebalik FGM
  • Fahami cara menyokong mangsa FGM
  • Untuk melihat Undang-undang FGM (1985/2003/2015)
  • Untuk memahami tugas pelaporan mandatori dan maksudnya kepada pengamal

Untuk maklumat lanjut tentang kerja kami yang lain, sila semak kami halaman perkhidmatan.

© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590