Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Tempat Perlindungan dan Rumah Keselamatan

Bawso menyediakan tempat perlindungan yang dibina khas untuk wanita dan kanak-kanak BME yang melarikan diri dari Penderaan Rumah Tangga dan lain-lain bentuk Keganasan Terhadap Wanita.

Bawso kini menjalankan 5 tempat perlindungan yang dibina khas dan 2 rumah selamat di seluruh Wales. Peruntukan ini dibiayai oleh Geran Sokongan Perumahan. Rumah Perlindungan dan rumah selamat kami menyediakan ruang selamat untuk pengguna perkhidmatan merenung dan membuat keputusan tentang masa depan mereka. Semua pengguna perkhidmatan mempunyai pekerja utama yang diperuntukkan kepada mereka untuk bekerja rapat dengan mereka dalam memenuhi keperluan sokongan yang dipersetujui mereka. Tempat perlindungan pakar mengambil kira keperluan budaya, agama dan bahasa.

Sokongan berasaskan penginapan kami termasuk yang berikut:

 • Penyediaan bilik solat/sunyi untuk pengguna perkhidmatan mengamalkan agama/kepercayaan mereka
 • Ruang dapur yang berasingan untuk menampung pelbagai keperluan pemakanan iaitu Halal, Kosha, Vegetarian, Vegan¬†
 • Sokongan dan bantuan berasaskan keperluan individu dengan:
 • Penilaian risiko, pengurusan risiko dan perlindungan
 • Memaksimumkan pendapatan, mengakses faedah dan menangani hutang
 • Sistem keadilan jenayah, perceraian dan mendapatkan injunksi sivil
 • Imigresen, hubungan kanak-kanak dan isu undang-undang lain
 • Mengakses perkhidmatan kesihatan
 • Teruskan sokongan penginapan dan penempatan semula
 • Peluang latihan pembangunan peribadi
 • Kaunseling, sesi kumpulan terapeutik
 • Mengakses sesi kesedaran penderaan rumah tangga dengan matlamat utama untuk mencegah penganiayaan semula
© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590