Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Meningkatkan Kesedaran dalam Komuniti

Bawso bekerjasama dengan komuniti Hitam dan Etnik Minoriti (BME) dengan membina kapasiti mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang amalan budaya yang berbahaya termasuk keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Kami menjalankan sesi kesedaran berasaskan komuniti dengan wanita dan gadis; lelaki dan lelaki; dan sesi antara generasi. Sesi disampaikan dengan jurubahasa etnik memastikan semua peserta memahami topik keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan.

Lelaki yang menjadi penjaga undang-undang tidak bertulis dalam komuniti dan penjaga pintu, adalah kunci dalam menyampaikan mesej dalam komuniti mereka tentang menangani keganasan rumah tangga dan bentuk keganasan lain termasuk pencacatan alat kelamin wanita, perkahwinan paksa, penderaan berasaskan kehormatan dan pemerdagangan manusia. Kanak-kanak lelaki digalakkan untuk mencabar amalan berbahaya yang menyebabkan kakak, ibu dan bakal isteri mereka berparut seumur hidup dan memberi kesan kepada hubungan sosial mereka.

Wanita dan kanak-kanak perempuan menghadiri sesi berasingan dan mempelajari pelbagai bentuk keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan serta perkara yang harus mereka lakukan untuk menamatkan keganasan terhadap mereka.

Semua sesi disampaikan dalam ruang selamat untuk wanita dan kanak-kanak perempuan dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk mangsa mendedahkan dan mendapatkan bantuan. Matlamat sesi adalah untuk melengkapkan masyarakat dengan pengetahuan dan maklumat yang mereka perlukan supaya dapat mencabar amalan tradisional yang berbahaya dan mengubah sikap yang membolehkan penderaan berterusan dan tidak dilaporkan. Dengan melakukan ini, kami bekerja di atas premis bahawa masyarakat akan lebih memahami kesan tindakan mereka terhadap wanita dan kanak-kanak yang termasuk menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, melarat dan menyebabkan mereka mengalami kerosakan emosi seumur hidup.

Kami telah belajar daripada sesi ini bahawa untuk kami menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, kami perlu mengambil pendekatan keseluruhan komuniti dan memasukkan lelaki dan lelaki sebagai pemegang kepentingan.

Kami juga menjalankan sesi kesedaran di sekolah memberikan maklumat dan pemahaman yang lebih baik tentang keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan kepada generasi muda. Golongan muda adalah lebih baik untuk mencabar sikap dan kepercayaan, dan menjauhi amalan berbahaya. Melabur dalam golongan muda bermakna mesej itu boleh disebarkan lebih jauh ke bawah rantaian maklumat dan menghasilkan kesan riak dalam masyarakat, justeru membawa kepada pengurangan kes keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan.

Untuk melibatkan diri dalam kerja pencegahan kami, sila e-mel kami di info@bawso.org.uk

© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590