Pilih Bahasa anda

0800 7318147

Sokongan Terapung

Ini adalah projek berasaskan komuniti yang menyediakan sokongan berkaitan Perumahan kepada wanita dan keluarga mereka yang berisiko atau sedang mengalami penderaan domestik.

Kami bekerjasama dengan agensi lain yang berkaitan untuk membantu pengguna perkhidmatan mengekalkan penyewaan mereka dan membolehkan mereka mengawal kehidupan mereka. Sokongan disediakan melalui sistem penilaian keperluan, perancangan sokongan dan semakan.

Pengguna perkhidmatan kami disokong untuk hidup berdikari, selamat dan bermatlamat dalam komuniti mereka dengan peluang untuk membina daya tahan dan mekanisme menghadapi masa depan mereka.

Perkhidmatan ini disediakan di seluruh Cardiff, Newport, Swansea, Merthyr Tydfil dan Wrexham.

Kami menyediakan sokongan dan bantuan berasaskan keperluan individu: 

  • Dengan penilaian risiko, pengurusan risiko dan perlindungan 
  • Untuk menjamin dan mengekalkan penyewaan, memaksimumkan pendapatan dan menangani hutang  
  • Untuk menangani imigresen, hubungan kanak-kanak dan isu undang-undang lain 
  • Untuk mengakses perkhidmatan kesihatan 
  • Untuk mengakses peluang latihan pembangunan peribadi 
  • Untuk mengakses sesi kaunseling dan kumpulan terapeutik
  • Untuk mengakses sesi kesedaran penderaan domestik dengan matlamat utama untuk mencegah penganiayaan semula 

BANGKIT

Ini adalah projek perkongsian antara Cardiff Women's Aid, Bawso dan Llamau. Projek ini menyediakan pintu masuk tunggal kepada semua mangsa Penderaan Rumah Tangga di Cardiff. Bawso menyediakan penginapan dan sokongan berasaskan komuniti kepada semua wanita BME yang menjadi mangsa Penderaan Rumah Tangga. 

© Bawso 2022 | No Suruhanjaya Amal: 1084854 | No Syarikat: 03152590