Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Ymfudo Gorfodol a Thrais Rhywiol a Seiliedig ar Ryw

Canfyddiadau o Brosiect Sereda yng Nghymru.

Ceisiodd prosiect SEREDA ddeall natur a nifer yr achosion o SGBV a brofir gan ymfudwyr gorfodol sy'n byw mewn gwledydd lloches. Mae eu hadroddiad yn amlinellu canfyddiadau cyfweliadau SEREDA yng Nghymru gan ganolbwyntio ar y cyd-destun polisi Cymreig a sut y gellid amddiffyn a chefnogi goroeswyr SGBV yn well yn y cyd-destun hwn.

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590