Vyberte svůj jazyk

0800 7318147

Strategie VAWDASV

Velšská vláda zahájila svou druhou národní strategii proti násilí na ženách, domácím zneužívání a sexuálním násilí (VAWDASV). Pokrývá období do konce současné administrativy v roce 2026. Vyznačuje se závazkem řešit příčinu i následek.

Tato strategie je příležitostí pro velšskou vládu a její partnery ve veřejném, soukromém a třetím sektoru podniknout kroky k řešení mužského násilí, genderové nerovnosti a misogynie.

Na realizaci strategie VAWDASV dohlíží nový Národní výbor pro partnerství, přičemž partneři z celého Walesu sdílejí vlastnictví akcí. Strategie se snaží ukončit VAWDASV tím, že zaujímá multiagenturní a multidisciplinární přístup, přičemž všechny agentury po celém Walesu spolupracují.

Strategie stanoví jejich vizi učinit z Walesu nejbezpečnější místo v Evropě pro ženy.

Strategie je k dispozici na:

https:///gov.wales/violence-against-women-domestic-abuse-and-sexual-violence-strategy-2022-2026

Písemné prohlášení:

Zveřejnění národní strategie proti násilí na ženách, domácím zneužívání a sexuálním násilí na období 2022–2026 (24. května 2022)

© Bawso 2022 | Číslo charitativní komise: 1084854 | Číslo společnosti: 03152590