Vyberte svůj jazyk

0800 7318147

Nucená migrace a sexuální a genderově podmíněné násilí

Poznatky z projektu Sereda ve Walesu.

Projekt SEREDA se snažil porozumět povaze a výskytu SGBV, které zažívají nucení migranti pobývající v zemích útočiště. Jejich zpráva nastiňuje zjištění z rozhovorů SEREDA ve Walesu se zaměřením na kontext velšské politiky a na to, jak by v tomto kontextu mohli být přeživší SGBV lépe chráněni a podporováni.

© Bawso 2022 | Číslo charitativní komise: 1084854 | Číslo společnosti: 03152590