Odaberite svoj jezik

0800 7318147

Prisilne migracije i seksualno i rodno zasnovano nasilje

Nalazi iz projekta Sereda u Walesu.

Projekat SREDA nastojao je razumjeti prirodu i učestalost SGBV-a koje doživljavaju prisilni migranti koji borave u zemljama utočišta. Njihov izvještaj ocrtava nalaze SREDA intervjua u Walesu koji se fokusiraju na kontekst velške politike i kako bi osobe koje su preživjele SGBV mogle biti bolje zaštićene i podržane u tom kontekstu.

© Bawso 2022 | Charity Commission No: 1084854 | Broj kompanije: 03152590